Το Δικηγορικό Γραφείο ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε προκηρύσσει θέση ασκούμενου/ης Δικηγόρου για την Δικαστική περίοδο 2023-2024 με προοπτικές εργοδότησης του στον Νομικό Οίκο με το επιτυχές  πέρας της άσκησης του.

Κατά την περίοδο της άσκησης του, ο/η  ασκούμενος δικηγόρος θα εκπαιδευτεί μεταξύ άλλων στα κάτωθι,

Διενέργεια νομικής μελέτης

Σύνταξη νομικών γνωματεύσεων

Σύνταξη συμφωνητικών εγγραφών

Σύνταξη δικογράφων

Σύνταξη ενδιάμεσων αιτήσεων

Σύνταξη αγορεύσεων

Εμφανίσεις ενώπιον των δικαστηρίων

Σύσταση Εταιρειών και επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα του

φόρου Εταιρειών κτηματολογίου και άλλων κυβερνητικών τμημάτων

Διαδικασίες ενώπιον του WIPO και EUIPO

Οργάνωση Δικηγορικού γραφείου και τήρηση πρωτοκόλλων και συμμόρφωση με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις.

Με το πέρας της άσκησης θα αναμένεται ο/η ασκούμενος/η  δικηγόρος να μπορεί να διεκπεραιώνει όλες της πιο πάνω εργασίες ούτως ώστε να μπορεί να εργαστεί αυτόνομα, ως κανονικός/η  δικηγόρος.

Ως εκ των ανωτέρω, ο/η επιτυχής υποψήφιος/α  θα πρέπει να είναι άριστος/η  γνώστης των Αγγλικών, να έχει ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα και να μπορεί να εργαστεί κάτω από στενά χρονοδιαγράμματα.

Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο careers@cymclawyers.com

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποταθούν στο 22678600 για περισσότερες πληροφορίες 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

"The beginning is the most important part of the work"

–Plato

© Copyright MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C